توضیحات پروژه

تصاویری از طبیعت زیبای ایستگاه پروازی آجین دوجین – مسیر رفتن به سمت ایستگاه که میتوان با ماشین و یا پای پیاده طی کرد و از زیبایی مسیر لذت برد